Så här arbetar jag som Internationell Kulturprojektledare

Kontextuellt: Placera in  saker i sitt rätta sammanhang, omvärldsanalys.

Operationellt: Planera och utforma uppdrag; visuellt och innehållsmässigt, budget, projektplanering.

Relationellt: Att göra saker tillsammans. Bygga relationer med andra samarbetspartners.

 

This is how I work as a International Culture Project Manager

Contextual: Put things into their proper context, business intelligence analysis.

Operational: Plan and design assignments; visually and in content, budget, project planning.

Relational: To do things together. Build relationships with other partners.